DDD

05 Dec 2014

Dezinfekcija dezinsekcija deratizacija

Dezinfekcija

Dezinfekcija pomeni odstranitev, uničenje in preprečevanje razvoja različnih bolezenskih klic(bakterije,virusi,glivice) v prostorih, na predmetih, v okolju, na opremi, delovnih površinah s čimer preprečimo kontaminacijo oseb,živali ali hrane oz. krme s škodljivimi mikroorganizmi.

Dezinfekcija je ključnega pomena pri preprečevanju in obvladovanju nalezljivih bolezni,ki nastanejo kot posledica okužbe z bakterijami,virusi ali/in glivicami. Ker se prenašajo tako preko zraka,vode,krme,kot z neposrednim stikom s kontaminirani predmeti,je njihovo širjenje lahko zelo hitro in tudi obsežno.

Izvajamo dezinfekcijo opreme(sredstva za prevoz živih živali,kontejnerji za shranjevanje zamrznjenega semena),pribora(kirurški material...),naprav, delovnih površin in prostorov.

NAČINI DEZINFEKCIJE

 • mehanska dezinfekcija - čiščenje, pometanje, zračenje, brisanje
 • fizična dezinfekcija - uporaba visoke temperature, ultrazvok,sončni žarki,UV žarki
 • kemijska dezinfekcija - z uporabo kemičnih sredstev, ki jih delimo v 6 večjih skupin:
 1. klor in njegove spojine
 2. KMnO4, H2O2, OZN, etilenoksid in druga oksidacijska sredstva
 3. živo srebro, srebro, baker in druge kovine
 4. formaldehid
 5. fenoli, alkoholi, krezoli in druge hidroksilne spojine
 6. površinsko aktivna dezinfekcijska sredstva

 

Dezinsekcija

Dezinsekcija pomeni uničevanje in zatiranje različnih insektov (muhe,komarji,bolhe,mravlje,ose,sršeni). Insekti sami in s svojimi izločki lahko okužijo ogromne količine krme. So tudi prenašalci mnogih kužnih bolezni,obenem pa s svojo prisotnostjo povzročajo stres pri živalih s čimer lahko povzročajo ogromno ekonomsko škodo.

NAČINI DEZINSEKCIJE

 • razprševanje ali polivanje insekticida na površine oz. živali (Bayofly,
 • zaplinjevanje
 • postavljanje vab ali lovilcev(mehke vabe,žito,

 

Deratizacija

Deratizacija pomeni uničevanje škodljivih glodalcev (miši, podgane,...) in s tem posredno zmanjšanje njihove populacije.Glodalci so prenašalci različnih nalezljivih bolezni. Ponavadi živijo v neposredni bližini človeka oz živali,kjer se nahajajo zadostne količine krme in odpadkov. Škodo povzročajo z uničevanjem krme,z grizenjem predmetov ter onesnaževanjem krme s katero pridejo v stik.

Deratizacija se izvaja v kanalizacijskih sistemih, v živilskopredelovalni industriji, v proizvodnih objektih, živinorejskih objektih itd.

 

NAČIN DERATIZACIJE

Preventivno deratizacijo izvajamo dvakrat letno, ponavadi spomladi in jeseni. Deratizacija se izvaja s sredstvi, ki vsebujejo antikoagulante (snovi za preprečevanje strjevanja krvi).Zaradi sledenja prisotnosti  glodalcev vabe oštevilčimo,kraje nastavitve označimo,med nastavitvami vabe večkrat kontroliramo in po potrebi dodamo oz. odstranimo.