Gospodarske živali

17 Dec 2011

Kako lahko s prehrano vplivamo na število somatskih celic in pojavnost mastitisa v čredi krav molz

Mastitis je razlog za velikanske izgube v čredah krav molznic. Pri borbi proti mastitisu sledimo predvsem dvema ciljema. da čim manj bakterij vstopi v vime preko seskovega kanalčka, da omejimo… preberi več
17 Dec 2011

Mastitis: skupine povzročiteljev in njihove lastnosti

Mastitis povzročajo mikroorganizmi- ugotovljenih je bilo že več kot sto povzročiteljev mastitisa. V praksi pa je pomembneje vedeti, s katero skupino povzročiteljev mastitisa se borimo. V tem prispevku bomo natančneje… preberi več
17 Nov 2011

Mastitis pri telicah

Večina rejcev ne razmišlja o mastitisu pri telicah in jih ima vedno za neinficirane. Vendar rejci precej pogosto opazijo, da imajo že prvesnice visoko število somatskih celic in da je… preberi več
18 Okt 2010

Somatske celice

Vnetje vimena( mastitisi) so v mlečnih rejah ena največjih težav in vir stalnih stroškov. Veliko je tudi prikritih mastitisov, ki jih ne odkrijemo in zdravimo, nanje pa lahko sklepamo iz povečanega števila somatskih celic v… preberi več
16 Avg 2010

Najzgodnejša zaščita telet pred pljučnicami

Najzgodnejša zaščita telet pred pljučnicami preberi več
16 Avg 2010

Preprečevanje drisk pri teletih

Driska zmeraj pomeni izgubo za rejca. Izbruh driske pri novorojenih teletih je pogosto resen pojav, ki govedorejce zelo drago stane. V današnji gospodarski klimi si sodoben rejec krav dojilj ali… preberi več
14 Feb 2008

Uporaba glicerola v mlečni proizvodnji krav

Zaradi vse večjih cen koruze in ostalih energetskih krmil, so se v svetu pojavili trendi krmljenja glicerola, kot vira energije kravam molznicam. Glicerol je dodan predvsem močnim protiketoznim krmilom. Lahko… preberi več
13 Feb 2008

Priročnik za vodenje prehrane krav molznic

V Sloveniji ima kontrola mlečnosti že dolgo tradicijo. Člani živinorejske zadruge v Selcih so jo začeli voditi leta 1906. Tako nekoč kot tudi danes je poglavitni namen kontrole mlečnosti pridobivanje… preberi več
04 Feb 2008

Navodilo za osemenjevanje svinj

Osemenjevanje omogoča naglo izboljšanje prašičereje, ker bodo svinje osemenjene s semenom najboljših plemenskih merjascev, preizkušenih na hitro rast in dobro izkoriščanje hrane. Taki bodo pri pravilni vzreji tudi njihovi potomci.… preberi več