Male živali

17 Jan 2014

Cepljenje proti steklini po novem

Z objavo v Uradnem listu 29. novembra 2013 je uradno pričel veljati spremenjen Pravilnik o ukrepih za ugotavljanje, preprečevanje širjenja in zatiranje stekline. 
Po novem bo vsakoletno cepljenje proti steklini obvezno le prva tri leta, nato pa v skladu z navodili proizvajalca cepiva.

KDAJ OBVEZNO CEPITI ?

Vsi psi morajo biti prvič cepljeni (primarno cepljenje) med 12 in 16 tednom starosti. Takrat morajo biti tudi označeni (čipirani) in vpisani v centralni register psov. Če lastnik psa s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, psa cepi v drugi državi, mora najkasneje v 30 dneh od opravljenega cepljenja veterinarski organizaciji predložiti dokazilo o opravljenem cepljenju.
Drugo in tretje cepljenje je potrebno ponoviti vsako leto (12 mesecev po predhodnjem cepljenju), vsa nadaljnja cepljenja se opravijo v skladu z navodili proizvajalca cepiva.

TODA POZOR:
Če se drugo, tretje ali nadaljnja cepljenja ne izvajajo pravočasno (zamudimo s cepljenjem kakšen dan) , se cepljenje po prekinitvi šteje kot prvo cepljenje!

V LETU 2014 MORAJO BITI CEPLJENI VSI PSI!

Cepljenje v letu 2014 se šteje kot:

  • drugo cepljenje, če je iz dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letu 2013; ali
  • tretje cepljenje, če je iz dokumentacije ali uradnih evidenc razvidno, da je bil pes cepljen v letih 2012 in 2013.


Pravilnik:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=115144

Več o steklini:
http://www.uvhvvr.gov.si/si/delovna_podrocja/zdravje_ziali/bolezni/steklina/#c17235