Zaposleni

 

Rodil sem se 04.09.1971 v Celju. Po končani srednji šoli sem se vpisal na Veterinarsko fakulteto v Ljubljani, kjer sem leta 1998 diplomiral. Po opravljenem pripravništvu na Veterinarski postaji Laško sem 5 let delal na Veterinarski ambulanti Majšperk, nato pa 2 leti v Veterinarski bolnici Šentjur.

Leta 2006 smo skupaj z družabniki odprli svojo veterinarsko ambulanto. Redno se dodatno izobražujem na področju zdravstvenega varstva govedi in kopitarjev, ter na področju reprodukcije domačih živali.

Sem član bujatrikov Slovenije in uradni pooblaščeni preglednik kopitarjev.