Zaposleni

 

Rodil sem se 02.10.1976 v Brežicah. Po končani naravoslovni gimnaziji v Brežicah sem nadaljeval študij na Veterinarski fakulteti v Ljubljani, kjer sem leta 2002 diplomiral. Prvo zaposlitev sem dobil na Veterinarski ambulanti Majšperk, potem dve leti delal na Veterinarstvu Šentjur.

Delam kot terenski veterinar, pri čemer imam v večji meri opravka z velikimi, ekonomskimi živalmi, v manjši meri pa tudi z ljubiteljskimi živalmi.

Zaradi pestrosti različnih vrst živali in z njimi povezanimi zdravstvenimi problemi se tako tudi redno teoretično in praktično izobražujem. Sem tudi preglednik kopitarjev.