Zaposleni

 

Rojen  sem 02.12.1978 v Celju. Prihajam iz vasi Belo pri Šmarju pri Jelšah. Po Osnovni šoli sem se vpisal na 1. Gimnazijo v Celju, kjer sem leta 1997 uspešno maturiral. Med srednjo šolo sem se že odločil za poklic veterinarja in se leta 1997 vpisal na Veterinarsko fakulteto ter diplomiral 05. 10. 2004. Za ta poklic se nisem odločil slučajno, saj sem že od otroštva v stiku z živalmi. Z veseljem pomagam staršem na kmetiji, kjer redimo krave molznice, goveje pitance in plemenske svinje.

Dve leti sem bil zaposlen  na V. A. Vernik v Moškanjcih. Opravljal sem delo terenskega veterinarja in veterinarja za malo prakso. Na Veterini Jagodič pa sem zaposlen od marca 2006.

Zanimajo me velike živali, še posebej preventiva in zdravljenje v intenzivni proizvodnji – čredno zdravljenje. Redno se dodatno izobražujem in obiskujem strokovna predavanja!