Gospodarske živali

Ambulantne storitve

ambulanti vas bomo vedno veseli, naprošamo pa vas, da zaradi lažjega in pravilnega dela prinesete poleg še DNEVNIK VETERINARSKIH POSEGOV NA GOSPODARSTVU!

cowNudimo vam

 • svetovanje in izdaja veterinarskih zdravil
 • svetovanje in prodaja mineralno vitaminskih dodatkov
 • svetovanje o prehrani vaših živali
 • organizacija izobraževanja za rejce
 • urejanje dokumentacije za zavarovalnico in ostalih dokumentov
 • registracija, odjava, prijava, govedi, prašičev in drobnice, naročanje ušesnih številk, registrov in klešč za številčenje živali
 • koprološke preiskave blata in načrtovanje dehelmentizacije čred (živali)

Zdravila za uporabo v veterinarski medicini izdajamo na podlagi veljavnih zakonskih določil, ob doslednem vodenju predpisanih evidenc in v skladu z etičnimi načeli veterinarske stroke. Zavzemamo se za razsodno in preudarno uporabo zdravil, ki temelji na dveh pomembnih kriterijih:  

 1. Za uporabo veterinarskega zdravila mora obstajati strokovno utemeljena indikacija.
 2. Vsako veterinarsko zdravilo mora biti uporabljeno:
 • na predpisan način,
 • ob pravilnem doziranju,
 • ustreznem trajanju terapije,
 • ob doslednem upoštevanju karenc in
 • vodenju predpisanih evidenc.

 
Veliko večino veterinarskih zdravil izdajamo le ob pregledu živali, nekatera pa lahko imetniki živali pod naslednjimi pogoji dobijo tudi v Veterinarski posvetovalnici:  

 1. Veterinarska zdravila izdajamo le za znanega imetnika živali (zahtevamo priimek, naslov ...).
 2. Zdravila za tretiranje rejnih živali (namenjenih za proivodnjo živil) izdajamo le ob predložitvi DNEVNIKA VETERINARSKIH POSEGOV, ki mora biti v vezani obliki in z oštevilčenimi listi.
 3. Prevzemnik ob prevzemu podpiše izjavo o seznanjenosti z načinom uporabe in hrambe sredstva, z varnostnimi ukrepi (v kolikor gre za nevarne pripravke), z morebitno prepovedjo uporabe in prometa živil med in še določen čas po končanem zdravljenju živali (karenca) ter seznanjenosti z dolžnostjo vpisovanja datumov uporabe, vrste in količine danega zdravila ter identifikacije tretiranih živali.
 4. Imetnik živali je dolžan v Dnevnik veterinarskih posegov sproti vpisovati datum uporabe, vrsto in količino danega zdravila, identifikacijo tretiranih živali ter Potrdilo o prevzemu zdravil hraniti 5 let.
 5. V primeru neuspešnosti zdravljenja ali suma na kakršnekoli neželene učinke zdravila se je prevzemnik dolžan čimprej posvetovati z veterinarjem.
Ob upoštevanju navedenih pravil je tako v naši Veterinarski posvetovalnici mogoče dobiti zlasti gotova zdravila za peroralno in zunanjo uporabo (zdravila proti notranjim in zunanjim zajedavcem, zdravilna sredstva za zdravljenje prebavnih motenj pri teletih, digestive in odvajala, injektorje za zdravljenje vimena v presušitvi, antibiotična pršila za rane, resorbentna in druga mazila, ipd.).

 

PRIMERU POŠKODB ALI POJAVA RESNEJŠIH BOLEZENSKIH ZNAKOV (POVIŠANA TELESNA TEMPERATURA ...) SE JE ZAŽELJENO PRAVOČASNO OBRNITI NA SVOJEGA VETERINARJA, KI BO OPRAVIL PREGLED VAŠE ŽIVALI IN VAM SVETOVAL O NADALJNIH UKREPIH.