Zaposleni

 

Rodil sem se v Celju 29.6.1978. Odraščal sem na Planini pri Sevnici, kjer sem hodil tudi osnovno šolo. Nato sem obiskoval 1.gimnazijo v Celju in leta 1997 maturiral. Študij na veterinarski fakulteti sem zaključil 2005. Prva zaposlitev je bila v Ilirski Bistrici. Po pol leta sem se zaposlil v Veterinarstvu Šentjur in tam delal do januarja 2015, ko sem prišel k Veterini Jagodič. 
Pretežno se ukvarjam z zdravljenjem, reprodukcijo in preventivo pri ekonomskih živalih. V tej smeri se redno izobražujem.
Sem član slovenskega bujatricnega društva in preglednik kopitarjev.